תקנון מוסכם למבנים משותפים

מאת: שי 20:57 | 20.01.2013
הבהרות לעניין חלוקת רכוש משותף ואחוזי הבנייה בהם
בסיום כתיבת ההודעה יש ללחוץ "שליחת ההודעה"
נושא
שם
גוף התגובה
 
יש להעתיק את האותיות מהתמונה מעל