האם חייבים ליצור התאגדות דיירים לתמא 19:24 | 29.05.2011 סנונית
האם חייבים ליצור התאגדות דיירים לתמא 19:34 | 29.05.2011 קרן כהן בלחרסקי, עו"ד
מימון תמא 38 17:48 | 22.05.2011 דורון
הבנק רוצה לשעבד את הזכויות 11:44 | 23.05.2011 אורח
המשך - מימון זכויוצ מכח התמא 21:11 | 23.05.2011 דורון
מימון זכויות מכוח התמ"א 15:34 | 25.05.2011 קרן כהן בלחרסקי, עו"ד
ערך הדירה יורד בגלל תמ"א 38 18:22 | 15.05.2011 אבי
ערך דירה יורד בגלל תמ"א 38 11:01 | 16.05.2011 קרן כהן בלחרסקי, עו"ד
חילופי שטחים 12:33 | 05.05.2011 נירה
חילופי שטחים 12:53 | 05.05.2011 קרן כהן בלחרסקי, עו"ד
הערת אזהרה על הגג לטובת הבנק 12:37 | 01.05.2011 רונן
הערת אזהרה על הגג לטובת הבנק 12:42 | 01.05.2011 קרן כהן בלחרסקי, עו"ד
נכס למכירה בתהליך של תמ"א 38 13:31 | 28.04.2011 אברי שמש
נכס למכירה בתהליך של תמ"א 38 14:32 | 28.04.2011 עו"ד קרן כהן בלחרסקי
קבלת היתר בנייה 12:43 | 21.04.2011 ויצמן
קבלת היתר בניה 13:12 | 21.04.2011 עו"ד קרן כהן בלחרסקי
תקן לרעידת אדמה 12:27 | 21.04.2011 יוחאי לוזון
התנאים לתמ"א 38 20:54 | 20.04.2011 אילן קציר
התנאים לתמ"א 38 09:49 | 21.04.2011 עו"ד קרן כהן בלחרסקי
דייר שמתנגד לפרויקט תמא 38 20:09 | 20.04.2011 אביחי בן אלי
דייר שמתנגד לפרויקט תמא 38 20:19 | 20.04.2011 עו"ד קרן כהן בלחרסקי