תנאי השימוש באתר

 
התכנים המופיעים באתר זה מהווים מידע כללי בלבד ואין הם מהווים תחליף לקבלת ייעוץ או סיוע משפטי.
המשרד או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל שימוש מסוג שהוא אשר יעשה בתכנים אלה.
 
השימוש באתר לרבות שליחת דואר אלקטרוני או קבלת מידע דרכו אינו מקיים יחסי עורך דין-לקוח בין המשרד לבין הפועל כאמור ואינו מוגן מכח חיסיון עו"ד-לקוח.
 
המידע המפורסם באתר זה הינו בבעלותו של המשרד ואין להשתמש בו ללא אישור בכתב וזאת מבלי לגרוע מהעובדה כי השימוש הינו באחריות המשתמש בלבד.
 
הקישורים באתר, ככל שיהיו, יכולים להוביל לאתרים אחרים. המשרד אינו אחראי, מאשר, מסכים ואינו נותן חסות לחומרים המופיעים באתרים אלה.